Politika piškotkov

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vaši napravi in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašege naprave, ko naslednjič obiščete spletno stran, s čimer omogočamo njeno boljše delovanje in uporabo. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani. Ponudnik izjavlja, da piškotkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišete, izključujete oziroma jih pogojno uporabljate, a posledično ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Ponudnik lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov ali za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

 

Nastavitve piškotkov

 

Odstranitev piškotkov

Piškotke lahko kadarkoli izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku.

Poljčane, 8. 1. 2021